z.o.o.

kjer je volja, je pot

Zadrugo sestavljamo člani različnih strok, da skupaj lažje dosežemo cilje. V imenu zadruge opravljamo storitve iz naših strok in tako zagotavljamo finančno podporo projektom, ki jih želimo izvesti.
Pri vseh projektih se trudimo izpolnjevati naše osnovno načelo; sonaravnost. To pomeni, da je cilj naših projektov pripomoči širši družbi pri naravnem razvoju.
Iščemo rešitve na podlagi naravoslovja, družboslovja in zgodovine, trenutna smer pa je predelava konoplje, lanu in ostalih vlaknenih rastlin v industrijske namene, kot so vrv, platno, gradbeni material,…

Veselimo se vsakega, ki je dobromisleč, pripravljen sodelovati in pomagati, tako ali drugače.

Forum zadruge TriparNA